کلیدواژه‌ها = سوخت‌های زیستی
تعداد مقالات: 1
1. تولید پایدار انرژی در واحد‌های صنایع چوب و کارخانه‌های خمیرکاغذ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-36

روزبه اسدی خوانساری