نویسنده = محسن شرافتمند راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 125-141

ابوالفضل شریفیان بهرمان؛ حسین بارانی؛ محسن شرافتمند راد