نویسنده = عبدالرسول سلمان ماهینی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-123

زهرا اسدالهی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ مژگان السادات عظیمی