دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-88 
3. اهمیت تولید و کاربردهای کامپوزیت های کاغذ- پلیمررسانا

صفحه 27-37

علی اصغر تاتاری؛ احسان شکاریان؛ منصور غفاری؛ ایمان اکبرپور


5. ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران

صفحه 51-61

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان


6. نقش مواد ضد عفونی کننده در پرورش آبزیان زینتی

صفحه 63-78

حمیده ذکریائی؛ اعظم امیربیک؛ محمد سوداگر