موضوعات = مدیریت آبخیز
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی آب های زیرزمینی دشت بهار همدانبه روش های تلفیقی AVI و GODS ،DRASTIC

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 65-82

سید علی جوزی؛ صدف عطائی؛ نسیم رونیاسی


2. مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-137

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی


3. بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا جعفری؛ ماشاالله محمدپور