نویسنده = حسن نژاد، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

مرضیه حسن نژاد؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان