نویسنده = رسالتی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

ایمان اکبرپور؛ مقدسه اکبری؛ حسین رسالتی


2. بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

رضا دشتبانی خضری؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد