نویسنده = اکبری، مقدسه
تعداد مقالات: 1
1. مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-46

ایمان اکبرپور؛ مقدسه اکبری؛ حسین رسالتی