نویسنده = شتائی، شعبان
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر خوارزمی‌های تشخیص و مرزبندی تاج درختان بر روی تصاویر هوایی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-59

اقدس قاسمی؛ شعبان شتائی