نویسنده = رضوی، سیده آسیه
تعداد مقالات: 1
1. حذف رنگزای آنیونی کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از نانومواد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-155

حسن رضایی؛ سیده آسیه رضوی