نویسنده = مهری، سونیا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-137

سونیا مهری؛ رئوف مصطفی زاده؛ اباذر اسمعلی عوری؛ اردوان قربانی