نویسنده = ججوزاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 191-204

آیدین پارساخو؛ سیدعطاله حسینی؛ میثم سالاری جزی؛ محمد ججوزاده