نویسنده = حاتمی گل مکانی، پروانه
تعداد مقالات: 1
1. معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 53-59

عبدالرضا بهره مند؛ پروانه حاتمی گل مکانی