نویسنده = روحانی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-158

ابراهیم غلامعلی پورعلمداری؛ ندا ابراهیمی محمد آباد؛ حامد روحانی