نویسنده = الهیان، محمدرضی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-61

منیژه طالبی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ محمدرضی الهیان