نویسنده = یگانه، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-75

حسن یگانه؛ فاطمه نور؛ مسعود نصری؛ جمال بنی نعمه