نویسنده = اکبرپور، ایمان
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت تولید و کاربردهای کامپوزیت های کاغذ- پلیمررسانا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 27-37

علی اصغر تاتاری؛ احسان شکاریان؛ منصور غفاری؛ ایمان اکبرپور