نویسنده = غریبی، شیوا
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی