موضوعات = محیط زیست
تعداد مقالات: 6
1. حذف رنگزای آنیونی کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از نانومواد

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-155

حسن رضایی؛ سیده آسیه رضوی


2. بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر تالاب شیرین سو در استان همدان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

محمد حسنی؛ حسین وارسته مرادی


3. برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-50

سیده سمانه عباس میری؛ مریم کریمی؛ علی کرامت زاده؛ امین آقاجانی


4. نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

محسن حسینعلی زاده؛ حسن احمدی؛ سادات فیض نیا؛ فیروزه ریواز


5. بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا جعفری؛ ماشاالله محمدپور


6. سنجش عملکرد: ضرورتی برای مدیریت پایدار مناطق تحت حفاظت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

سپیده سعیدی؛ سیدحامد میرکریمی